Lietuva
JAV
Lenkija   Rusija
Ukraina  Vokietija 

Biblijos radijas ir televizija

Biblijos radijas  Biblijos TV   Biblijosradijastv          
     Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME  /  AUDIO TRANSLIACIJA  /  VIDEO TRANSLIACIJA 1 /   VIDEO TRANSLIACIJA 2 /  VIDEO TRANSLIACIJA 3

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...


Maloniai kviečiame!Renginių transliacijos:   Biblijosradijastv               Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2024 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2024 m. kovo 22 dieną (penktadienį) po 18:00 valandos.2022 metais Mūsų Viešpaties Mirties paminėjimo Vakarienė įvyks balandžio 13 d. nuo 18.00 (susirenkame: trečiadienis, salė atidaroma 17.30, pradžia 18.00 ) 14 Nisano tęsis iki 14 balandžio 18.00 Mylimus Brolius ir Seseris maloniai kviečiame dalyvaujant prisiminti mūsų Viešpaties mirtį. Kaip apskaičiuojama ši data pateikiame brėžinėlyje.  Žiūrėti ...Kiekvieną sekmadienį maloniai kviečiame į

paskaitas iš Švento Rašto, kurios vyksta Kaune, 

  Maironio g. 26 B, 1100 val.  (pakilti liftu į penktą aukštą)

(svetainės vidiniuose puslapiuose galite rasti ir seną mūsų adresą,

todėl atkreipiame dėmesį į pasikeitimus)

Dienotvarkėje:

1100 — 1210 Paskaita iš Šventojo Rašto.
1210 — 1230 Pertrauka.
1230 — 1330 Berėjietiškas studijavimas.

Kviečiame visus besidominčius apsilankyti.

Informacija telefonu:  868662136


Skel bimų archyvas

               Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2024 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2024 m. kovo 22 dieną (penktadienį) po 18:00 valandos.

Maloniai kviečiame prisiminti didžius reformacijos vyrus (2 renginys). Dar kartą apie Martyną Liuterį. Šį katą paskaitą skaitys piligrimas iš Vokietijos Wolfgang Janke ir piligrimas iš Lenkijos Elijasz Blecharczyk. Renginys vyks Kaune, 2018 balandžio 14 d. (šeštadienį), 15.00 val. Best Baltic (Daniela) viešbučio antroje konferencijų salėje. (Mickevičiaus g. 28). Neturintiems Naujojo Testamento - padovanosime (iš  serijos "Pasaulinės literatūros biblioteka"). Įėjimas nemokamas. Paskaita bus verčiama į lietuvių kalbą.

https://www.facebook.com/biblijosradijas-tvlt-487606204946320/


Maloniai kviečiame prisiminti didžius reformacijos vyrus. Vienas jų - Martynas Liuteris. Paskaita Kaune, 2017 11 11 (šeštadienį), 14.00 val. Best Baltic viešbučio konferencijų salėje. (Mickevičiaus g. 28). Įėjimas nemokamas. Paskaita bus verčiama į lietuvių kalbą.
https://www.facebook.com/biblijosradijas-tvlt-487606204946320/
Konvencijų planas 2017 metams

LIETUVA:
1. Kaunas – liepos 7, 8, 9
LENKIJA:

1. Gdanskas – balandžio 15, 16, 17
2. Poznanė – balandžio 29, 30, gegužės 1
3. Kobyla Gora – birželio 16, 17, 18
4. Ščirkas – liepos 22, 23, 24
5. Žešovas – liepos 25, 26, 27
6. Susiecas – liepos 28, 29, 30

7. Lešnas – rugpjūčio 19, 20, 21
8. Lodzė – rugpjūčio 22, 23, 24
9. Mientnas (netoli Garvolino) – rugpjūčio 25, 26, 27
UKRAINA:
1. Orlivka – birželio 30, liepos 1, 2
2. Lvovas – rugpjūčio 11, 12, 13

Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2017 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2017 m. balandžio 9 dieną (sekmadienį) po 18:00 valandos.

2017 metų devizo eilutė

„Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą – džiūgavimas“

Ps. 30:5

A4 skelbimas spausdinimuiKitų skelbimų istorija

A4 skelbimas            A4 lape 4 skelbimai

Mielai kviečiame atsispausdinti, iškabinti savo mieste,
besidominčius pakviesti ir patiems atvykti! Lauksime!

Iliustruota paskaita:

Balandžio 24 d. (sekmadienį), 12:00 val.

„Religinis melas skatinantis
įsivaizdavimus, savižudybes, terorizmą“


Beveik per visas religijas einantis vienas ir tas pats melas.
Sužinok apie tai daugiau.


 DANIELA viešbučio konferencijų salė,

adresas: A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas

Balandžio 24 d. (sekmadienį), 12:00 val.


...............................................................

Konvencijų planas 2016 metams

LIETUVA:
(1) Kaunas – liepos 1, 2, 3

LENKIJA:
(1) Gdanskas – kovo 26, 27, 28
(2) Poznanė – balandžio 30, gegužės 1, 2
(3) Lešnas – liepos 16, 17, 18
(4) Lodzė – liepos 19, 20, 21
(5) Žešovas – liepos 22, 23, 24
(6) Susiecas – liepos 25, 26, 27
(7) Mientnas (netoli Garvolino) – rugpjūčio 26, 27, 28

UKRAINA:
(1) Orlivka – birželio 24, 25, 26 
(2) Lvovas – rugpjūčio 12, 13, 14

 

2016 metų devizo eilutė

„Tavo žodžiais maitinuosi. Tavo žodis džiugina mane, jis yra mano širdies linksmybė; aš vadinuosi Tavo vardu, Viešpatie, kareivijų Dieve!“

Jeremijo 15:16

Mūsų Viešpaties Mirties Minėjimas 2016 metais

Mūsų Viešpaties Mirties Paminėjimas įvyks 2016 m. kovo 21 dieną 

(pirmadienį) po 18:00 valandos.  Apie tai daugiau laidos archyve...


Retas lietuviškos spaudos atradimas!

Pakartotinai lietuvių kalboje padaugintas ir įrištas žurnalų rinkinys. 

Apie tai plačiau pratarmėje

Atsispauzdinimui pratarmė pdf formatu

Archyvas


Pakvietimai atsispausdinimui: Pakvietimas

...............................................................
Archyvas


Iliustruota paskaita: Rugsėjo 20 d. (sekmadienį), 12:00 val.

„Ar svarbu žmogui
žinoti Dievo Planą?“

Kada Dievas palaimins
     Žmoniją, Bažnyčią, senuosius Pranašus ir šiandien Dievui tarnaujančius žmones?
     Per visas Švento Rašto istorijas einantis vienas ir tas pats Dievo Planas.
Dievo Planas tai nekintantis Dievo parašas paliktas visoje Jo kūryboje ir kūriniuose.
             Įvairios Dievo Plano atkarpos pažymėtos Šventame Rašte.

                     Sužinok apie tai.
DANIELA viešbučio konferencijų salė
A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas
       Rugsėjo 20 d. (sekmadienį), 12:00 val. Įėjimas nemokamas.

.........................................................

 

Archyvas

2014 m. lapkričio 16 d. (sekmadienį), 1200 kviečiame 

pasiklausyti paskaitos


„TREJYBĖS DOGMOS IŠTYRIMAS“


„Jėzus meldėsi: Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip Tu“; „Tėvas už mane didesnis ...“ (Mt. 26:39; Jono 14:28)


Paskaitą skaitys piligrimas iš Lenkijos Pawel Piętka 

(bus verčiama į lietuvių kalbą).

Atsakysime į klausimus:

Trejybė pagoniškose religijose.

Kada trejybė buvo įvesta?

Ką sako Biblija apie Trejybę?

Ar Jėzus Dievo Sūnus, ar Visagalis Dievas Jehova?

DANIELA viešbučio konferencijų salė,

adresas: A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas


Įėjimas nemokamas.

........................................................

archyvas

   

© 2009  Biblijosradijas-tv.lt