Lietuva
JAV
Lenkija   Rusija
Ukraina  Vokietija 
Biblijos radijas ir televizija


  Biblijos radijas  Biblijos TV   Biblijosradijastv         
      Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME  /  AUDIO TRANSLIACIJA  /  VIDEO TRANSLIACIJA 1 /   VIDEO TRANSLIACIJA 2 /  VIDEO TRANSLIACIJA 3 

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...
     MP3  Biblijos radijas
                               Atkurti su svetainės grotuvu

Biblijinės temos pavadinimas                 autorius                     trukmė             garso formatas 

001 Biblija                                                V. Širmulis                52:28                   mp3
002 Dievo Žodžio klausymas               J. Ryl                          55:24                    mp3
003 Kodėl Jėzus atėjo į pasaulį           V. Širmulis                    57:39                   mp3
004 Kas yra atpirkimas?                        V. Širmulis                 1:00:08                mp3
005 Kas yra pasišventimas?              M. Lotysz                      31:20                   mp3
006 Diskusija apie pasišventimą                J. Ryl                    32:00                    mp3
007 Dieviškasis Amžių Planas                 V. Širmulis              56:26                    mp3
008 Susitikimo Padangtė                  S. Širmulis                     56:29                    mp3
009 Charakterio ugdymas                     V. Širmulis                 57:37                    mp3
010 Dešimt dvasinio regėjimo ligų     P. Kucharski               1:38:21                 mp3
011 Susirinkimų nauda Krikščionims     M. Lotysz                29:04                    mp3
012 MEILĖ                                                P. Kucharski             1:06:01                 mp3 1CD
013 Minties galia                                         V. Z. Širmulis         39:02                   mp3

014 Didžioji Piramidė ir Biblija                V. Širmulis                1:00:45                 mp3
015 Viešpačių Viešpaties ir Karalių Karaliaus užgimimas,V. Širmulis  46:34    mp3
016 Jėzaus stebuklai                                     J. Ryl                    33:18                   mp3
017 Trys Dievo duoti ženklai             S. Širmulis                      57:42                   mp3
018 Pranašas Jona                          J. Chmielewski                   1:11:40                mp3
019 Mūsų Viešpaties Mirties minėjimo Vakarienė  V. Širmulis 47:37                  mp3
020 Kodėl Dievas leidžia egzistuoti blogiui S. Širmulis           15:40                   mp3
021 Kristaus Karalystės dešimt tikslų         V. Širmulis             57:13                  mp3
022 Pasitinkant likimą (Apie Izraelį, filmo takelis) K. Rawson  58:26                  mp3
023 Kur po mirties eina mirusieji?                S. Širmulis               51:40                  mp3
024 Dėkokime Viešpačiui už praėjusius metus     V. Širmulis   51:59                  mp3
2CD
025 Ką reikėtų žinoti apie Jėzaus užgimimą    V. Širmulis         1:00:34               mp3
026 Jėzaus užgimimas paneigia teoriją apie trejybę  V. Širmulis   58:40              mp3
027 Ką Dievas vadina siela +klausimai              S. Širmulis         1:36:36               mp3

028 Antrojo Atėjimo ženklai                            M. Lotysz               30:27                  mp3
029 Naujas dangus ir Naujoji žemė +kausimai    S. Širmulis       1:17:12               mp3
030 Karalystės Valdžios rezultatai            P. Kucharski               1:09:24               mp3
031 Mylėkite vieni kitus                             S. Vaičaitis                   57:09                  mp3
032 Leiskite mažutėliams eiti pas Mane     V. Širmulis                1:00:17               mp3
033 Susirinkimo tvarka                    P. Kucharski                          1:05:57               mp3
3CD
034 Jėzaus Pirmojo Atėjimo ir Antrojo  Atėjimo ženklai V. Širmulis 54:04             mp3
 035 Viešpaties kaip Karaliaus veikla 1dalis    M. Lotysz                48:18                mp3
036 Viešpaties kaip Karaliaus veikla 2dalis     M. Lotysz                48:44                mp3
037 Izraelis ir Trys Dievo Sandoros su žmonėmis V. Širmulis        58:51                mp3
038 Jėzaus žymės Apaštalo kūne                  J. Walczak                    1:07:48          mp3
039 Pasiruošimas Viešpaties Vakarienei S. Širmulis-S. Vaičaitis  1:32:18              mp3
040 Išsilaikykite Dievo meilėje +klausimai       J. Walczak              1:18:51              mp3
041 Ninevės sunaikinimas                                 A. Bochniak            1:33:38             mp3
042 Nahumo pranašystė 2-3 sk. 1dalis       A. Bochniak                  1:01:32             mp3
043 Nahumo pranašystė 2-3 sk. 2dalis       A. Bochniak                  50:44                mp3
4CD
International himns, psalms, spiritual songs                          8 val. 15 min.     mp3
 Giedama: Anglų, Lietuvių, Lenkų, Vokiečių, Romunų, Moldavų, Ukrainiečių, Indų,
 Hebrajų, Rusų, Prancūzų kalbomis
5CD
044 Viešpats kviečia Jį surasti                       Z. Širmulis                   32:36                 mp3
045 Dievo kalbėjimo būdai                              Z. Širmulis                    23:14                mp3
046 Geras išpažinimas                                   Z. Širmulis                    34:08                 mp3
047 Nevienodai vertinama Jėzaus auka        Z. Širmulis                   47:43                 mp3
048 Kaip pažinti šėtono sumanymus?          Z. Širmulis                    34:12                mp3
049 Nevertingi tarnai                                        Z. Širmulis                   35:24                 mp3
050 Išmintinga širdis                                        Z. Širmulis                  24:46                 mp3
051 Mirusiųjų prisiminimas                             Z. Širmulis                   37:07                 mp3
052 Ryžtingumas                                             Z. Širmulis                    19:26                 mp3
053 Kodėl žmonės nepatenkinti?                 Z. Širmulis                      45:48                mp3
054 Studentai laiko egzaminą                      Z. Širmulis                       33:51                mp3
055 Nesibarkite pakeliui                              Z. Širmulis                        21:21                 mp3
056 Teisingas pabarimas - nuodėmių atleidimas     Z. Širmulis         41:47               mp3
057 Babilono nelaisvė                                             Z. Širmulis               53:34               mp3
058 Gyvybės upė                                          Z. Širmulis                        52:48                 mp3
059 Avinėlio ir Mozės giesmė                   Z. Širmulis                            33:44                mp3
6CD
                                         Konvencija Kaune 2007 06 16 (1 Diena)
 

060 Konvencijos atidarymas           P. Kucharski, S. Širmulis                  55:57           mp3
061 Pakviestieji ir išmėgintieji                  E. Schmidt                              1:01:59          mp3
062 Ramybė ir šventumas                   L. Rzepkowski                               53:10            mp3
063 Džiaukitės!                                   B. Joniec                                           1:07:59        mp3
064 Atsiskirkite nuo šios žemės tautų          P. Kucharski                       1:03:00         mp3

                                         Konvencija Kaune 2007 06 17 (2 Diena)

065 Paliudijimų susirinkimas                    Z. Wojtas                                   1:34:40        mp3
066 Turtuolis ir vargšas                      A. Bochniak                                       56:14          mp3
067 Pabusk miegotojau                         K. Kielbovicz                                1:02:20          mp3
068 Krikščionio kova su nuodėme                    F. Kucharz                        1:02:21         mp3
069  Simpoziumas: Žiūrėdami į Jėzų... pagalvokime apie Jį...   Hbr. 12:2,3              
R. Selin, J. Kucharz, J. Wojtko                                                                  1:35:52          mp3

8CD

                                         Konvencija Kaune 2007 06 18 (3 Diena)

070 Paliudijimų susirinkimas                        J. Jackoviak                        1:33:44           mp3   
071 Atsakymai į klausimus                       P. Woznicki                               1:00:26          mp3
072 Dievo malonė mus išlaisvina iš nuodėmės M.Olekszy +atsisveikinimas 1:36:17 mp3
9CD

                                        Konvencija Kaune 2008 06 20 (1 Diena)

073Konvencijos atidarymas                    B. Zenderowski, S. Širmulis        57:55         mp3
074 Sekime Jėzų Kristų                            J. Szul                                            1:11:37       mp3
075 Tiesa veda Dievo žmones                 J. Chmielewski                              1:01:4        mp3
076 Kelionė į simbolinį Kanaaną              B. Bacik                                        1:03:18       mp3
077 Saulės ir mėnulio simboliai               B. Zenderowski                            1:02:50       mp3


                                        Konvencija Kaune 2008 06 21 (2 Diena)
 

078 Paliudijimų susirinkimas               Z. Kozlowski                                 1:36:23           mp3
079 Teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas            H. Bacik                              53:51              mp3
080 Dievo žmonių ištikimybė                    J. Walczak                                 59:58             mp3
081 Svetimas jungas                              F. Kucharz                                    1:04:41           mp3
10CD
082 Simpoziumas: "Apsivalykite Viešpaties indų nešėjai" Iz 52:11                          
A. Pawlyszyn, B. Nagorny, P. Lacki                                                             1:46:10          

                                           Konvencija Kaune 2008 06 22 (3 Diena)

083 Paliudijimų susirinkimas                      J. Bondyra                               1:41:23         mp3
084 Atsakymai į klausimus                     P. Woznicki                                   1:08:13         mp3
085 Ar tradicija sunaikins Bibliją? Mr. 7:1,13 J. Ozimek+ uždarymas        1:40:04         mp3
11CD

                                            Konvencija Kaune 2009 06 20 (1 Diena)

086 Konvencijos atidarymas             F. Kucharz, S. Širmulis                 1:01:41                mp3
087 Būkite dėkingi                              A. Szwed                                        58:34                   mp3
088 Kas priima Evangeliją?                J. Ryl (T)                                       1:01:49                mp3
089 Dievo Žodis gyvas                       F. Kucharz                                      57:47                   mp3
090 Mylintiems Dievą visa išeina į gerą  W. Zelent                                 1:08: 04                mp3

                                           
Konvencija Kaune 2009 06 21 (2 Diena)

091 Paliudijimų susirinkimas     W. Opalkowski                                      1:32:03                mp3
092 Nuosaikumas                         T. Domaradzki                                      1:05:09                mp3
12CD
093 Pasišventimas Dievui           S. Ozimek                                              1:24:15               mp3
094 Dosnumo dorybė 2Kor. 9:8   I. Przywara, P. Wróbel, L. Zwiernik     1:32:54               mp3

                                            Konvencija Kaune 2009 06 22 (3 Diena)

095 Paliudijimų susirinkimas     J. Grochowicz                                        1:34:08               mp3
096 Klausimai atsakymai           P. Woznicki                                              1:00:25               mp3
097Kainas ir Abelis                    A. Urban                                        
    Konvencijos uždarymas      F. Kusharz                                              1:33:05               mp3

13CD
 

    


© 2009  Biblijosradijas-tv.lt