Lietuva
JAV
Lenkija   Rusija
Ukraina  Vokietija 

Biblijos radijas ir televizija

Biblijos radijas  Biblijos TV   Biblijosradijastv          
 Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME  /  AUDIO TRANSLIACIJA  /  VIDEO TRANSLIACIJA 1 /   VIDEO TRANSLIACIJA 2 /  VIDEO TRANSLIACIJA 3

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...


Maloniai kviečiame!
Biblijosradijastv        Esame nepriklausomas Dievo žmonių susirinkimas Kaune.

    Siekiame sąžinės laisvės ir paprastumo, kurį nurodo Šventasis Raštas. Stengiamės nuodugniai studijuoti Šventąjį Raštą, kaip pagrindinį tikėjimo ir visų praktikų šaltinį, kad pažintume Dievą ir Jėzų Kristų, Jų charakterius ir Jo Žodyje esančius mokslus apie išgelbėjimą bei amžinąjį gyvenimą. 

    Suprantame, kad kiekvienas turi tobulinti asmenišką bendravimą su Dievu siekdamas išsilaisvinti iš blogio ir nuodėmės, ugdydamasis charakterį į Kristaus panašumą. Tęsiame Lietuvoje jau ne vieną dešimtmetį pradėtą Biblijos tyrinėtojų draugijos veiklą jungiantis į Tiesos judėjimą, kuris apima visus Evangelijos Amžiaus Reformatorius. Neskirstome tikinčiųjų į laikatas ir hierarchinį kunigų luomą, bet kaip moko Šventas Raštas, kiekvienas laisvas susirinkimas iš savo tarpo, kaip nutaria, dažniausiai kas metai, išsirenka sau patarnaujančius Dievo Žodžiu vyresniuosius, kurie tarpusavyje yra lygūs taip pat ir diakonus. Nepritariame klerikalizmo nuostatoms susirinkime. Dievo žmonių tarpusavio laisvę ir praktikas užtikriname ne pagalbinės literatūros, bet Švento Rašto priėmimo pagrindu. Bendradarbiaujame su Dievo žmonių susirinkimais, tiek vietiniais, tiek tarptautiniais, kurių Galva yra Kristus, laisvanorišku pagrindu, nes kiekvienas susirinkimas yra savo reikalų tvarkytojas. Taip pat bendradarbiaujame su Biblijas ir pagalbinę Tiesos literatūrą spausdinančiais ir ją platinančiais  judėjimais .

    Susirinkę kartu studijuojame biblines, charakterį ugdančias, įvairių kūniškų, bei dvasinių priklausomybių šalinimo temas, ugdantis į Kristaus panašumą. Pagal laisvą susirinkimo apsisprendimą naudojame įvairias susirinkimų rūšis: klausimų, teminių paskaitų, viešų paskaitų, studijavimų, maldų, paliudijimų, giesmių, ūkinius susirinkimus. Kuriame, rodome biblinėmis temomis filmus, leidžiame pagalbinę literatūrą.

    Įėjimas į susirinkimus laisvas ir nemokamas. Nerenkamos dešimtinės, naudojamos tik laisvanorišku pagrindu paaukojamos aukos. Padedame ir skatiname visoje Lietuvoje steigtis nepriklausomiems Dievo žmonių susirinkimams, kurių Galva yra Kristus. 

    Šiuo metu Kaune susirenkame Maironio g. 26B, sekmadieniais, 11.00  su pertrauka iki 13.30 val., liftu pakilti į 5 aukštą. Informacija pasiteiravimui +37068662136.
  

© 2009  Biblijosradijas-tv.lt