Lietuva
JAV
Lenkija   Rusija
Ukraina  Vokietija 
Biblijos radijas ir televizija


  Biblijos radijas  Biblijos TV   Biblijosradijastv       
     Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME  /  AUDIO TRANSLIACIJA  /  VIDEO TRANSLIACIJA 1 /   VIDEO TRANSLIACIJA 2 /  VIDEO TRANSLIACIJA 3 

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...                                          WMV  Biblijne TV

Biblijinės temos pavadinimas                 autorius                        trukmė        vaizdo formatas 


Dievo Žodžio klausymas                 J. Ryl                           55:48                     WMV  3gp
Kas yra pasišventimas?                M. Lotysz                      31:43                    WMV   3gp
 Diskusija apie pasišventimą                J. Ryl                      32:16                    WMV   3gp
Dešimt dvasinio regėjimo ligų       P. Kucharski                  1:38:54               WMV   3gp
 Jėzaus stebūklai                                      J. Ryl                      33:39                  WMV   3gp
 Susirinkimų nauda Krikščionims          M. Lotysz                29:24                  WMV   3gp

3CD
 MEILĖ                                              P. Kucharski                 1:06:35                  WMV
  3gp
Jaunosios kelionė 1-2 dalys       J. Chmielewski               1:58:17                  WMV   3gp
Nahumo pranašystė 2-3 sk. 1-2 dalys     A. Bochniak      1:51:40                   WMV   3gp
4CD
 Jėzaus žymės Apaštalo kūne+ Išsilaikykite Dievo meilėje J.Walczak 2:26:34WMV   3gp
Pranašas Jona                        J. Chmielewski                       1:12:11                WMV     3gp
 Ninevės sunaikinimas                        A. Bochniak                1:34:11                WMV   3gp
5CD

 Karalystės Valdžios rezultatai + Susirinkimo tvarka P. Kucharski 2:14:48     WMV   3gp
 Viešpaties kaip Karaliaus veikla 1-2 dalys     M. Lotysz           1:36:20            WMV   3gp
6CD

                                             Konvencija Kaune 2007 06 16 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas           P. Kucharski, S. Širmulis        55:57                WMV   3gp
Pakviestieji ir išmėgintieji                  E. Schmidt                    1:01:59               WMV   3gp
Ramybė ir šventumas                   L. Rzepkowski                     53:10                 WMV   3gp
Džiaukitės!                                   B. Joniec                                1:07:59              WMV   3gp
Atsiskirkite nuo šios žemės tautų          P. Kucharski             1:03:00              WMV   3gp

                                              Konvencija Kaune 2007 06 17 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                  Z. Wojtas                           1:34:40             WMV   3gp
7CD
Turtuolis ir vargšas                      A. Bochniak                          56:14                  WMV   3gp
Pabusk miegotojau                         K. Kielbovicz                    1:02:20                WMV   3gp
Krikščionio kova su nuodėme                    F. Kucharz            1:02:21               WMV   3gp
Simpoziumas: Žiūrėdami į Jėzų... pagalvokime apie Jį...   Hbr. 12:2,3              
R. Selin, J. Kucharz, J. Wojtko                                                        1:35:52              WMV
  3gp
Giesmių vakaras                                                                          1:45:43               WMV   3gp
 
                                                Konvencija Kaune 2007 06 18 (3 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                        J. Jackoviak             1:33:44                 WMV   3gp  
8CD
Atsakymai į klausimus                       P. Woznicki                    1:00:26                 WMV   3gp
Dievo malonė mus išlaisvina iš nuodėmės M. Olekszy
     Atsisveikinimas                                                                         1:36:17                 WMV
  3gp
9CD

                                           Konvencija Kaune 2008 06 20 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas                    B. Zenderowski, S. Širmulis   1:01:22          WMV
Sekime Jėzų Kristų                            J. Szul                                        1:12:23         WMV
Tiesa veda Dievo žmones                J. Chmielewski                           1:02:25         WMV
Kelionė į simbolinį Kanaaną              B. Bacik                                   1:03:59         WMV
Saulės ir mėnulio simboliai               B. Zenderowski                       1:03:24          WMV
Giesmių vakaras                                                                                   1:56:09          WMV 
10CD

                                            Konvencija Kaune 2008 06 21 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas               Z. Kozlowski                                 1:36:57          WMV
Teisiųjų ir neteisiūjų prisikėlimas            H. Bacik                              54:27             WMV
Dievo žmonių ištikimybė                    J. Walczak                                1:00:37          WMV
Svetimas jungas                              F. Kucharz                                    1:06:46          WMV
Simpoziumas: "Apsivalykite Viešpaties indų nešėjai" Iz 52:11                          
A. Pawlyszyn, B. Nagorny, P. Lacki                                                           1:46:57          WMV

11CD
 
                                            Konvencija Kaune 2008 06 21 (3 Diena)

 Paliudijimų susirinkimas                      J. Bondyra                              1:41:58           WMV
Atsakymai į klausimus                     P. Woznicki                                   1:08:47          WMV
Ar tradicija sunaikins Bibliją? Mr. 7:1,13 J. Ozimek+ uždarymas      1:40:38           WMV
12CD

                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 09 (1 Diena)

 Konvencijos atidarymas                  E. Schmidt                                     49:09         WMV
Murmėjimas                                        W. Janke                                     1:12:26         WMV
Tavo rankose mano laikai  Ps. 31:1-15W. Zelent                                    59:04         WMV
Krikščionio kova su nuodėme          F. Kucharz                                  1:02:21         WMV
Venk visko kas papiktina... Rom. 14:21 J. Ryl(T)                                1:01:20         WMV
Giesmių vakaras                                                                                     2:10:15         WMV

                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 10 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                      P. Woznicki
                              1:33:49       WMV
Dievo globa                                            S. Širmulis                                   59:18        WMV
Tiesos kalbėjimas                                  C. Pakula                                     56:29        WMV
Pasirūpinimas savo išgelbėjimu          S. Michalak                                  57:19        WMV
Simpoziumas:  Jėzaus pareigos ir įvairių blogio formų gydymas
                                                          Atpirkėjas I. Przywara 
         
                                                            Užtarėjas  Z. Kubala
                                                           Teisingumas   P. Wrobel                    1:38:00        WMV


                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 11 (3 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                    M. Kocot                                      1:35:09        WMV
Atsakymai į klausimus                        P. Woznicki                                     56:34        WMV
Palapinių šventė ir jos simbolika       K. Kielbowicz                                  59:15        WMV
Kovencijos uždarymas                        E. Schmidt                                      37:26        WMV
 
                                 

                                          Konvencija Kaune 2009 06 20 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas             F. Kucharz, S. Širmulis                 1:01:40              WMV
Būkite dėkingi                              A. Szwed                                        58:39                 WMV
 Kas priima Evangeliją?                J. Ryl (T)                                       1:01:55              WMV
Dievo Žodis gyvas                       F. Kucharz                                      58:04                WMV
Mylintiems Dievą visa išeina į gerą  W. Zelent                                 1:08: 15             WMV
Giesmių vakaras                                                                                  1:37:59              WMV

                                           
Konvencija Kaune 2009 06 21 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas     W. Opalkowski                                      1:32:11               WMV
Nuosaikumas                         T. Domaradzki                                      1:09:29              WMV
Pasišventimas Dievui           S. Ozimek                                              1:29:10               WMV
Dosnumo dorybė 2Kor. 9:8   I. Przywara, P. Wróbel, L. Zwiernik     1:33:20              WMV

                                            Konvencija Kaune 2009 06 22 (3 Diena)

 Paliudijimų susirinkimas     J. Grochowicz                                       1:34:08               WMV
Klausimai atsakymai           P. Woznicki                                             1:00:25               WMV
Kainas ir Abelis                    A. Urban                                        
    Konvencijos uždarymas      F. Kusharz                                              1:44:30               
WMVDidžioji Piramidė ir Šventasis Raštas  J.Ryl (W) 1998                 1:38:00             WMV
Kaip studijuoti Šventąjį Raštą?            J.Ryl (W)                            59:30              WMV  3gpĮėjimas į atilsį Heb. 3:4         L. Rzrepkowski                                      1:11:25              WMV
Budėkite ir melskitės...         L. Rzrepkowski                                      54:24                 WMV
 
Kūniški trūkumai ir kunigystės pareigos  P. Pientka                         56:00                WMV
Nazarajaus įžadas                    P. Pientka                                          1:04:12                WMV
Kokie dalykai mums gali būti stabu? 1Dalis P. Kucharski             1:02:40                WMV
Kokie dalykai mums gali būti stabu? 2Dalis P. Kucharski             1:01:00                WMV
Kaip gražu ir miela kai Broliai draugiškai gyvena Ps. 133 A. Bochniak   1:47:23     WMV 
 Edeno sodą drėkinančios upės  H. Olekszy                                     1:18:00               WMV
Atitolimas nuo šviesos           H.Olekszy                                          1:10:10                WMV
Klausimai-atsakymai (Į klausimus atsako P. Kucharski 2009 0906) 55:00                WMV
Jėzaus Aukos prisiminimas   Piotr  Lacki                                          2:07:42              WMV
Malda                                         Henryk  Olekszy                                 1:35:32              WMV
Septintasis trimitas                  Henryk  Olekszy                                 2:04:14              WMV
 Klausimai - atsakymai   ( Į klausimus atsako H. Olekszy 2010 11)   1:32:24              WMV
Generalna Konwencja w Krakowe
2009 VIII. 21
Otwarcie konwencji br. Henryk Olekszy                                           57:13              WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                    59:33              WMV                            
Wyklad br. Jan Chmielewski                                                               52:10              WMV
Wyklad br. Marian Olekszy                                                                1:01:33             WMV
Wyklad br. Kazimierz Kielbowicz                                                      1:07:38             WMV
2009 VIII. 22
Zebranie swiadectw i modlitw br. Zygmund Lewicki                      1:24:43             WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                       57:25             WMV
Wyklad br. Stanislaw Michalak                                                           1:00:30            WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                       53:43             WMV
Sympoyium: List do Rzymian 12:11 br. Adam Pawlyszyn, Piotr Lacki, Janusz Kucharz                                                                                                         1:30:08             WMV
Spiewy                                                                                                 2:28:50            WMV
2009 VIII. 23
Zebranie swiadectw i modlitw br. Wojciech Opalkowski                1:32:06             WMV
Odpowiedzi na pytania br. Piotr Woznicki                                        1:32:30             WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                    1:01:07             WMV
Zakonczenie br. Henryk Olekszy                                                          47:10              WMV 

Panašumo į Kristų ugdymas P. Pientka                                              2:23:00              WMV
Istorijos apie Izaoko nuotaką simbolinė reikšmė  J. Chmielewski  2:05:39              WMV
2010 m. konvencija Krokuvoje (Lenkų kalba)        

    

© 2009  Biblijosradijas-tv.lt