Lietuva
JAV Lenkija
Ukraina  Vokietija  
Biblijos radijas ir televizija


                     PASAULIETINIS NAMŲ MISIONIERINIS JUDĖJIMAS            
    Į PRADŽIĄ  / ŠIANDIEN RODOME

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...                                          WMV  Biblijne TV

Biblijinės temos pavadinimas                 autorius                        trukmė        vaizdo formatas 


Dievo Žodžio klausymas                 J. Ryl                           55:48                     WMV  3gp
Kas yra pasišventimas?                M. Lotysz                      31:43                    WMV   3gp
 Diskusija apie pasišventimą                J. Ryl                      32:16                    WMV   3gp
Dešimt dvasinio regėjimo ligų       P. Kucharski                  1:38:54               WMV   3gp
 Jėzaus stebūklai                                      J. Ryl                      33:39                  WMV   3gp
 Susirinkimų nauda Krikščionims          M. Lotysz                29:24                  WMV   3gp

3CD
 MEILĖ                                              P. Kucharski                 1:06:35                  WMV
  3gp
Jaunosios kelionė 1-2 dalys       J. Chmielewski               1:58:17                  WMV   3gp
Nahumo pranašystė 2-3 sk. 1-2 dalys     A. Bochniak      1:51:40                   WMV   3gp
4CD
 Jėzaus žymės Apaštalo kūne+ Išsilaikykite Dievo meilėje J.Walczak 2:26:34WMV   3gp
Pranašas Jona                        J. Chmielewski                       1:12:11                WMV     3gp
 Ninevės sunaikinimas                        A. Bochniak                1:34:11                WMV   3gp
5CD

 Karalystės Valdžios rezultatai + Susirinkimo tvarka P. Kucharski 2:14:48     WMV   3gp
 Viešpaties kaip Karaliaus veikla 1-2 dalys     M. Lotysz           1:36:20            WMV   3gp
6CD

                                             Konvencija Kaune 2007 06 16 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas           P. Kucharski, S. Širmulis        55:57                WMV   3gp
Pakviestieji ir išmėgintieji                  E. Schmidt                    1:01:59               WMV   3gp
Ramybė ir šventumas                   L. Rzepkowski                     53:10                 WMV   3gp
Džiaukitės!                                   B. Joniec                                1:07:59              WMV   3gp
Atsiskirkite nuo šios žemės tautų          P. Kucharski             1:03:00              WMV   3gp

                                              Konvencija Kaune 2007 06 17 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                  Z. Wojtas                           1:34:40             WMV   3gp
7CD
Turtuolis ir vargšas                      A. Bochniak                          56:14                  WMV   3gp
Pabusk miegotojau                         K. Kielbovicz                    1:02:20                WMV   3gp
Krikščionio kova su nuodėme                    F. Kucharz            1:02:21               WMV   3gp
Simpoziumas: Žiūrėdami į Jėzų... pagalvokime apie Jį...   Hbr. 12:2,3              
R. Selin, J. Kucharz, J. Wojtko                                                        1:35:52              WMV
  3gp
Giesmių vakaras                                                                          1:45:43               WMV   3gp
 
                                                Konvencija Kaune 2007 06 18 (3 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                        J. Jackoviak             1:33:44                 WMV   3gp  
8CD
Atsakymai į klausimus                       P. Woznicki                    1:00:26                 WMV   3gp
Dievo malonė mus išlaisvina iš nuodėmės M. Olekszy
     Atsisveikinimas                                                                         1:36:17                 WMV
  3gp
9CD

                                           Konvencija Kaune 2008 06 20 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas                    B. Zenderowski, S. Širmulis   1:01:22          WMV
Sekime Jėzų Kristų                            J. Szul                                        1:12:23         WMV
Tiesa veda Dievo žmones                J. Chmielewski                           1:02:25         WMV
Kelionė į simbolinį Kanaaną              B. Bacik                                   1:03:59         WMV
Saulės ir mėnulio simboliai               B. Zenderowski                       1:03:24          WMV
Giesmių vakaras                                                                                   1:56:09          WMV 
10CD

                                            Konvencija Kaune 2008 06 21 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas               Z. Kozlowski                                 1:36:57          WMV
Teisiųjų ir neteisiūjų prisikėlimas            H. Bacik                              54:27             WMV
Dievo žmonių ištikimybė                    J. Walczak                                1:00:37          WMV
Svetimas jungas                              F. Kucharz                                    1:06:46          WMV
Simpoziumas: "Apsivalykite Viešpaties indų nešėjai" Iz 52:11                          
A. Pawlyszyn, B. Nagorny, P. Lacki                                                           1:46:57          WMV

11CD
 
                                            Konvencija Kaune 2008 06 21 (3 Diena)

 Paliudijimų susirinkimas                      J. Bondyra                              1:41:58           WMV
Atsakymai į klausimus                     P. Woznicki                                   1:08:47          WMV
Ar tradicija sunaikins Bibliją? Mr. 7:1,13 J. Ozimek+ uždarymas      1:40:38           WMV
12CD

                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 09 (1 Diena)

 Konvencijos atidarymas                  E. Schmidt                                     49:09         WMV
Murmėjimas                                        W. Janke                                     1:12:26         WMV
Tavo rankose mano laikai  Ps. 31:1-15W. Zelent                                    59:04         WMV
Krikščionio kova su nuodėme          F. Kucharz                                  1:02:21         WMV
Venk visko kas papiktina... Rom. 14:21 J. Ryl(T)                                1:01:20         WMV
Giesmių vakaras                                                                                     2:10:15         WMV

                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 10 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                      P. Woznicki
                              1:33:49       WMV
Dievo globa                                            S. Širmulis                                   59:18        WMV
Tiesos kalbėjimas                                  C. Pakula                                     56:29        WMV
Pasirūpinimas savo išgelbėjimu          S. Michalak                                  57:19        WMV
Simpoziumas:  Jėzaus pareigos ir įvairių blogio formų gydymas
                                                          Atpirkėjas I. Przywara 
         
                                                            Užtarėjas  Z. Kubala
                                                           Teisingumas   P. Wrobel                    1:38:00        WMV


                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 11 (3 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                    M. Kocot                                      1:35:09        WMV
Atsakymai į klausimus                        P. Woznicki                                     56:34        WMV
Palapinių šventė ir jos simbolika       K. Kielbowicz                                  59:15        WMV
Kovencijos uždarymas                        E. Schmidt                                      37:26        WMV
 
                                 

                                          Konvencija Kaune 2009 06 20 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas             F. Kucharz, S. Širmulis                 1:01:40              WMV
Būkite dėkingi                              A. Szwed                                        58:39                 WMV
 Kas priima Evangeliją?                J. Ryl (T)                                       1:01:55              WMV
Dievo Žodis gyvas                       F. Kucharz                                      58:04                WMV
Mylintiems Dievą visa išeina į gerą  W. Zelent                                 1:08: 15             WMV
Giesmių vakaras                                                                                  1:37:59              WMV

                                           
Konvencija Kaune 2009 06 21 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas     W. Opalkowski                                      1:32:11               WMV
Nuosaikumas                         T. Domaradzki                                      1:09:29              WMV
Pasišventimas Dievui           S. Ozimek                                              1:29:10               WMV
Dosnumo dorybė 2Kor. 9:8   I. Przywara, P. Wróbel, L. Zwiernik     1:33:20              WMV

                                            Konvencija Kaune 2009 06 22 (3 Diena)

 Paliudijimų susirinkimas     J. Grochowicz                                       1:34:08               WMV
Klausimai atsakymai           P. Woznicki                                             1:00:25               WMV
Kainas ir Abelis                    A. Urban                                        
    Konvencijos uždarymas      F. Kusharz                                              1:44:30               
WMVDidžioji Piramidė ir Šventasis Raštas  J.Ryl (W) 1998                 1:38:00             WMV
Kaip studijuoti Šventąjį Raštą?            J.Ryl (W)                            59:30              WMV  3gpĮėjimas į atilsį Heb. 3:4         L. Rzrepkowski                                      1:11:25              WMV
Budėkite ir melskitės...         L. Rzrepkowski                                      54:24                 WMV
 
Kūniški trūkumai ir kunigystės pareigos  P. Pientka                         56:00                WMV
Nazarajaus įžadas                    P. Pientka                                          1:04:12                WMV
Kokie dalykai mums gali būti stabu? 1Dalis P. Kucharski             1:02:40                WMV
Kokie dalykai mums gali būti stabu? 2Dalis P. Kucharski             1:01:00                WMV
Kaip gražu ir miela kai Broliai draugiškai gyvena Ps. 133 A. Bochniak   1:47:23     WMV 
 Edeno sodą drėkinančios upės  H. Olekszy                                     1:18:00               WMV
Atitolimas nuo šviesos           H.Olekszy                                          1:10:10                WMV
Klausimai-atsakymai (Į klausimus atsako P. Kucharski 2009 0906) 55:00                WMV
Jėzaus Aukos prisiminimas   Piotr  Lacki                                          2:07:42              WMV
Malda                                         Henryk  Olekszy                                 1:35:32              WMV
Septintasis trimitas                  Henryk  Olekszy                                 2:04:14              WMV
 Klausimai - atsakymai   ( Į klausimus atsako H. Olekszy 2010 11)   1:32:24              WMV
Generalna Konwencja w Krakowe
2009 VIII. 21
Otwarcie konwencji br. Henryk Olekszy                                           57:13              WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                    59:33              WMV                            
Wyklad br. Jan Chmielewski                                                               52:10              WMV
Wyklad br. Marian Olekszy                                                                1:01:33             WMV
Wyklad br. Kazimierz Kielbowicz                                                      1:07:38             WMV
2009 VIII. 22
Zebranie swiadectw i modlitw br. Zygmund Lewicki                      1:24:43             WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                       57:25             WMV
Wyklad br. Stanislaw Michalak                                                           1:00:30            WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                       53:43             WMV
Sympoyium: List do Rzymian 12:11 br. Adam Pawlyszyn, Piotr Lacki, Janusz Kucharz                                                                                                         1:30:08             WMV
Spiewy                                                                                                 2:28:50            WMV
2009 VIII. 23
Zebranie swiadectw i modlitw br. Wojciech Opalkowski                1:32:06             WMV
Odpowiedzi na pytania br. Piotr Woznicki                                        1:32:30             WMV
Wyklad br. Donald Lewis                                                                    1:01:07             WMV
Zakonczenie br. Henryk Olekszy                                                          47:10              WMV 

Panašumo į Kristų ugdymas P. Pientka                                              2:23:00              WMV
Istorijos apie Izaoko nuotaką simbolinė reikšmė  J. Chmielewski  2:05:39              WMV
2010 m. konvencija Krokuvoje (Lenkų kalba)        

    

© 2009  Pasaulietinis namų misionierinis judėjimas