Lietuva
JAV
Lenkija   Rusija
Ukraina  Vokietija 
Biblijos radijas ir televizija


Biblijos radijas  Biblijos TV   Biblijosradijastv             
       Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME  /  AUDIO TRANSLIACIJA  /  VIDEO TRANSLIACIJA 1 /   VIDEO TRANSLIACIJA 2 /  VIDEO TRANSLIACIJA 3 

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...                                          WMV  Biblijos TV
                                                       Atkurti su svetainės grotuvu

Biblijinės temos pavadinimas               autorius                    trukmė        vaizdo formatas   įsirašyti

 Biblija                                                V. Širmulis                   55:07                    WMV  3gp
 Minties galia                                        V. Z. Širmulis            39:19                    WMV  3gp
Viešpačių Viešpaties ir Karalių Karaliaus užgimimas, V. Z. Širmulis  47:20 WMV  3gp
 Kas yra atpirkimas?                           V. Širmulis                 1:00:18                 WMV  3gp
 Dieviškasis Amžių Planas                 V. Širmulis                 58:56                    WMV  3gp
Didžioji Piramidė ir Biblija                  V. Širmulis                1:01:36                 WMV  3gp
Susitikimo Padangtė                     S. Širmulis                     57:07                    WMV  3gp
1CD
 Kodėl Jėzus atėjo į pasaulį              V. Širmulis                    59:25                    WMV  3gp
Charakterio ugdymas                     V. Širmulis                    58:18                    WMV  3gp
 Dėkokime Viešpačiui už praėjusius metus     V. Širmulis   53:50                   WMV  3gp
 Pasitinkant likimą ( Apie Izraelį )                   K. Rawson    59:00                    WMV  3gp
 Mūsų Viešpaties Mirties minėjimo Vakarienė  V. Širmulis  51:16                  WMV  3gp
 Kristaus Karalystės dešimt tikslų        V. Širmulis              57:37                    WMV  3gp
 Trys Dievo duoti Ženklai              S. Širmulis                       58:25                    WMV  3gp
2CD
Dievo Žodžio klausymas                 J. Ryl                           55:48                     WMV  3gp
Kas yra pasišventimas?                M. Lotysz                      31:43                    WMV   3gp
 Diskusija apie pasišventimą                J. Ryl                      32:16                    WMV   3gp
Dešimt dvasinio regėjimo ligų       P. Kucharski                  1:38:54               WMV   3gp
 Ką reikėtų žinoti apie Jėzaus užgimimą     V. Širmulis       1:01:24                WMV   3gp
 Jėzaus stebuklai                                      J. Ryl                      33:39                  WMV   3gp
 Susirinkimų nauda Krikščionims          M. Lotysz                29:24                  WMV   3gp
Skamba giesmės per amžius                   R. Liberda             41:58                  WMV   3gp
3CD
 MEILĖ                                              P. Kucharski                 1:06:35                  WMV
  3gp
Jaunosios kelionė 1-2 dalys       J. Chmielewski               1:58:17                  WMV   3gp
Nahumo pranašystė 2-3 sk. 1-2 dalys     A. Bochniak      1:51:40                   WMV   3gp
4CD
 Jėzaus žymės Apaštalo kūne+ Išsilaikykite Dievo meilėje J.Walczak 2:26:34WMV   3gp
Pranašas Jona                        J. Chmielewski                       1:12:11                WMV     3gp
 Ninevės sunaikinimas                        A. Bochniak                1:34:11                WMV   3gp
5CD

 Karalystės Valdžios rezultatai + Susirinkimo tvarka P. Kucharski 2:14:48     WMV   3gp
 Viešpaties kaip Karaliaus veikla 1-2 dalys     M. Lotysz           1:36:20            WMV   3gp
6CD

                                             Konvencija Kaune 2007 06 16 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas           P. Kucharski, S. Širmulis        55:57                WMV   3gp
Pakviestieji ir išmėgintieji                  E. Schmidt                    1:01:59               WMV   3gp
Ramybė ir šventumas                   L. Rzepkowski                     53:10                 WMV   3gp
Džiaukitės!                                   B. Joniec                                1:07:59              WMV   3gp
Atsiskirkite nuo šios žemės tautų          P. Kucharski             1:03:00              WMV   3gp

                                              Konvencija Kaune 2007 06 17 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                  Z. Wojtas                           1:34:40             WMV   3gp
7CD
Turtuolis ir vargšas                      A. Bochniak                          56:14                  WMV   3gp
Pabusk miegotojau                         K. Kielbovicz                    1:02:20                WMV   3gp
Krikščionio kova su nuodėme                    F. Kucharz            1:02:21               WMV   3gp
Simpoziumas: Žiūrėdami į Jėzų... pagalvokime apie Jį...   Hbr. 12:2,3              
R. Selin, J. Kucharz, J. Wojtko                                                        1:35:52              WMV
  3gp
Giesmių vakaras                                                                          1:45:43               WMV   3gp
 
                                                Konvencija Kaune 2007 06 18 (3 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                        J. Jackoviak             1:33:44                 WMV   3gp  
8CD
Atsakymai į klausimus                       P. Woznicki                    1:00:26                 WMV   3gp
Dievo malonė mus išlaisvina iš nuodėmės M. Olekszy
     Atsisveikinimas                                                                         1:36:17                 WMV
  3gp
9CD

Pasaulis iki Tvano                  Zenonas Širmulis 1997                  50:00               WMV
Didžioji Piramidė ir Šventasis Raštas  J.Ryl (W) 1998                 1:38:00             WMV
Kaip studijuoti Šventąjį Raštą?            J.Ryl (W)                            59:30              WMV  3gp
Ar Ap. Petras buvo visuotinos Bažnyčios įkūrėju? V. Širmulis   43:38                 WMV
Dieviškasis amžių Planas                            S. Širmulis                 1:07:31             WMV


                                         
                                                 Konvencija Kaune 2008
06 20 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas                    B. Zenderowski, S. Širmulis   1:01:22          WMV
Sekime Jėzų Kristų                            J. Szul                                        1:12:23         WMV
Tiesa veda Dievo žmones                J. Chmielewski                           1:02:25         WMV
Kelionė į simbolinį Kanaaną              B. Bacik                                    1:03:59         WMV
Saulės ir mėnulio simboliai               B. Zenderowski                       1:03:24          WMV
Giesmių vakaras                                                                                   1:56:09          WMV 
10CD

                                            Konvencija Kaune 2008 06 21 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas               Z. Kozlowski                                 1:36:57          WMV
Teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas            H. Bacik                              54:27             WMV
Dievo žmonių ištikimybė                    J. Walczak                                1:00:37          WMV
Svetimas jungas                              F. Kucharz                                    1:06:46          WMV
Simpoziumas: "Apsivalykite Viešpaties indų nešėjai" Iz 52:11                          
A. Pawlyszyn, B. Nagorny, P. Lacki                                                           1:46:57          WMV

11CD
 
                                            Konvencija Kaune 2008 06 21 (3 Diena)

 Paliudijimų susirinkimas                      J. Bondyra                              1:41:58           WMV
Atsakymai į klausimus                     P. Woznicki                                   1:08:47          WMV
Ar tradicija sunaikins Bibliją? Mr. 7:1,13 J. Ozimek+ uždarymas      1:40:38           WMV
12CD
 
                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 09 (1 Diena)

 Konvencijos atidarymas                  E. Schmidt                                     49:09         WMV
Murmėjimas                                        W. Janke                                     1:12:26         WMV
Tavo rankose mano laikai  Ps. 31:1-15W. Zelent                                    59:04         WMV
Krikščionio kova su nuodėme          F. Kucharz                                  1:02:21         WMV
Venk visko kas papiktina... Rom. 14:21 J. Ryl(T)                                1:01:20         WMV
Giesmių vakaras                                                                                     2:10:15         WMV

                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 10 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                      P. Woznicki
                              1:33:49       WMV
Dievo globa                                            S. Širmulis                                   59:18        WMV
Tiesos kalbėjimas                                  C. Pakula                                     56:29        WMV
Pasirūpinimas savo išgelbėjimu          S. Michalak                                  57:19        WMV
Simpoziumas:  Jėzaus pareigos ir įvairių blogio formų gydymas
                                                          Atpirkėjas I. Przywara 
         
                                                            Užtarėjas  Z. Kubala
                                                           Teisingumas   P. Wrobel                    1:38:00        WMV

                                  Konvencija Bydgoščiuje (Lenkija) 2008 07 11 (3 Diena)

Paliudijimų susirinkimas                    M. Kocot                                      1:35:09        WMV
Atsakymai į klausimus                        P. Woznicki                                     56:34        WMV
Palapinių šventė ir jos simbolika       K. Kielbowicz                                  59:15        WMV
Kovencijos uždarymas                        E. Schmidt                                      37:26        WMV
 
                                          Konvencija Kaune 2009 06 20 (1 Diena)

Konvencijos atidarymas             F. Kucharz, S. Širmulis                 1:01:40              WMV
Būkite dėkingi                              A. Szwed                                        58:39                 WMV
 Kas priima Evangeliją?                J. Ryl (T)                                       1:01:55              WMV
Dievo Žodis gyvas                       F. Kucharz                                      58:04                WMV
Mylintiems Dievą visa išeina į gerą  W. Zelent                                 1:08: 15             WMV
Giesmių vakaras                                                                                  1:37:59              WMV

                                           
Konvencija Kaune 2009 06 21 (2 Diena)

Paliudijimų susirinkimas     W. Opalkowski                                      1:32:11               WMV
Nuosaikumas                         T. Domaradzki                                      1:09:29              WMV
Pasišventimas Dievui           S. Ozimek                                              1:29:10               WMV
Dosnumo dorybė 2Kor. 9:8   I. Przywara, P. Wróbel, L. Zwiernik     1:33:20              WMV

                                            Konvencija Kaune 2009 06 22 (3 Diena)

 Paliudijimų susirinkimas     J. Grochowicz                                       1:34:08               WMV
Klausimai atsakymai           P. Woznicki                                             1:00:25               WMV
Kainas ir Abelis                    A. Urban                                        
    Konvencijos uždarymas      F. Kusharz                                              1:44:30               
WMV
Įėjimas į atilsį Heb. 3:4         L. Rzrepkowski                                      1:11:25              WMV

Budėkite ir melskitės...         L. Rzrepkowski                                      54:24                 WMV
 
Kūniški trūkumai ir kunigystės pareigos  P. Pientka                         56:00                WMV
Nazarajaus įžadas                    P. Pientka                                          1:04:12                WMV
Kokie dalykai mums gali būti stabu? 1Dalis P. Kucharski             1:02:40                WMV
Kokie dalykai mums gali būti stabu? 2Dalis P. Kucharski             1:01:00                WMV
Kaip gražu ir miela kai Broliai draugiškai gyvena Ps. 133 A. Bochniak   1:47:23     WMV 
 Edeno sodą drėkinančios upės  H. Olekszy                                     1:18:00               WMV
Atitolimas nuo šviesos           H.Olekszy                                          1:10:10                WMV
Klausimai-atsakymai (Į klausimus atsako P. Kucharski 2009 0906) 55:00                WMV
Panašumo į Kristų ugdymas P. Pientka                                              2:23:00              WMV
Istorijos apie Izaoko nuotaką simbolinė reikšmė  J. Chmielewski  2:05:39              WMV
2010 m. konvencija Krokuvoje (Lenkų kalba)              


With Windows Media® Components for QuickTime, by Flip4Mac™, you can play Windows Media files (.wma and .wmv) directly in QuickTime Player and view Windows Media content on the Internet using a Web browser.
    
© 2009  Biblijosradijas-tv.lt