Lietuva
JAV
Lenkija
Ukraina  Vokietija 

Biblijos radijas ir televizija

Biblijos radijas  Biblijos TV PASAULIETINIS NAMŲ MISIONIERINIS JUDĖJIMAS         
     Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...
Radio Epifania         (www.epifania.pl)

                                                                          Archiwalne nagrania wykładów biblijnych  

 Br. Raymoud G. Jolly  

Lista:

Z tłumaczeniem na język polski: 
     1. Oto Baranek Boży ... mp3 >>
     2. Księga Micheasza 5:1-7 ... mp3 >>
     3. Błogosławienie Dzieci ... mp3 >>
     4. Odpowiedzi na Pytania_1 ... mp3 >>
     5. Odpowiedzi na Pytania + Modlitwa ... mp3 >>
     6. Odpowiedzi na Pytania_2 ... mp3 >>
     7. Pieśni Salomona 6:10 ... mp3 >>
     8. Zniechęcenie ... mp3 >> 
     9. Odpowiedzi na Pytania_3 ... mp3 >>
   10. Odpowiedzi na Pytania_4 ... mp3 >>
   11. Sól Ziemi ... mp3 >> 
   12. Buntownik Diotrefes ... mp3 >>
   13. Uczta w Kanie Galilejskiej ... mp3 >>
   14. Przyszła chwała dla Kościoła ... mp3 >>
   15. Pieśń Mojżesza ... mp3 >>

Bez tłumaczenia:
    1. Organizacja Kościoła ... więcej >>

 Br. Wiktor Stachowiak 

Lista:

  1. Kto chce iść za mną? ... mp3 >>
  2. Grzech - 1 część ... mp3 >>
  3. Grzech - 2 część ... mp3 >>


  Br. H. W. Roberts 

Z tłumaczeniem na język polski:
 1. Cień Ziemi ... więcej >>
 2. Czasy i Chwile ... więcej >>
 3. Dlaczego Poganie Buntuja sie? ... więcej >>
 4. Dwie Srebrne Trąby ... więcej >>
 5. Dzieło Ręki Bożej ... więcej >>
 6. I uczynię koniec pysze hardych ... więcej >>
 7. Krosna Boga ... więcej >>
 8. Modlenie się o Sodomę ... więcej >>
 9. New Age ... więcej >>
10. Nie zapominajcie Mojego Prawa ... więcej >>
11. Ogień na górze ... więcej >>
12. Poganie ... więcej >>
13. Sidła Szatańskie ... więcej >>
14. Świątobliwe życie ... więcej >>
15. Tam gdzie nie ma wizji ludzie giną ... więcej >>
16. Zacmienie i wielkie światło ... więcej >>

Bez tłumaczenia:
 1. Ruch, Zbór, Jednostka ...
więcej >>

 2. Czasy i Chwile ... więcej >>
 3. Dlaczego Poganie Buntuja sie? ... więcej >>
 4. Dwie Srebrne Trąby ... więcej >>
 5. Dzieło Ręki Bożej ... więcej >>
 6. I uczynię koniec pysze hardych ... więcej >>
 7. Krosna Boga ... więcej >>
 8. Modlenie się o Sodomę ... więcej >>
 9. New Age ... więcej >>
10. Nie zapominajcie Mojego Prawa ... więcej >>
11. Ogień na górze ... więcej >>
12. Poganie ... więcej >>
13. Sidła Szatańskie ... więcej >>
14. Świątobliwe życie ... więcej >>
15. Tam gdzie nie ma wizji ludzie giną ... więcej >>
16. Zacmienie i wielkie światło ... więcej >>

Bez tłumaczenia:
  1. Ruch, Zbór, Jednostka ...
więcej >>

 Br. Jan Machnio 
Lista:
1. Pieśń Mojżesz i Baranka ... więcej >>
2. Mateusz 18:1-10 ... więcej >>
3. Nasz Pan i Apostołowie ... więcej >>
4. Namiot Zgromadzenia ... więcej >>
5. Światło ... więcej >>
6. Królewskie Panowanie Salomona ... więcej >>

Br. P. Woźnicki

   1. Nie szukam woli swojej ... więcej >>

   2. Godło 2010_Poznań_1 ... więcej >>


 Br. H. Mintura

   1. Walka Ludu Bożego z grzechem ... mp3 >>
   2. Podróż Izraela do góry Synaj ... mp3 >>
   3. Dawid i Goljat ... mp3 >>
   4. Jezus przygotowuje Lud Boży do Królestwa ... mp3 >>
   5. Kto uwierzy kazaniu naszemu ? ... mp3 >>
   6. Ostatnia obietnica Jezusa ... mp3 >>

Br. D. Markowec
  
1. Przebaczenie ... mp3 >>
   2. Gościnnaść i wiara zawsze nagradzana ... mp3 >>

Br. M. Roszko
   1. Nasza droga ... mp3 >>

© 2009  Pasaulietinis namų misionierinis judėjimas