Lietuva
JAV
Lenkija
Ukraina  Vokietija 

Biblijos radijas ir televizija

Biblijos radijas  Biblijos TV PASAULIETINIS NAMŲ MISIONIERINIS JUDĖJIMAS         
     Į PRADŽIĄ ŠIANDIEN RODOME

Kiekvieną sekmadienį visus besidominčius Šventuoju Raštu maloniai kviečiame kartu studijuoti Šventąjį Raštą.  Plačiau...
Radio Epifania         (www.epifania.pl)

                                                                           ARCHIWUM    KONWENCYJNE - PLIKI MP3  

Konwencji  2009 rok

KOŁOBRZEG - 2009 ROK
Dzień pierwszy 11.04.2009 r.
   1. Wykład br. P. Woźnicki  ... więcej >>
   2. Wykład br. J. Puzdrowski ... więcej >>
   3. Sympozjum: "Droga Jezusa" 
       a. Od narodzenia do Jordanu - br. Z. Wojtas ... więcej >>
       b. Od Jordanu do Kalwarii - br. J. Jackowiak ... więcej >>
       c. Od zmartwychwstania do wniebowstąpienia  - br. W. Opałkowski ... wiecej >>
Dzień drugi 12.04.2009 r.
   1. Wykład br. H. Olekszy ... więcej >>

   2. Wykład br. W. Zelent ... więcej >>
   3. Sympozjum: "Izajasz 53 rozdział" 
       a. wersety 1 - 4 - br. A. Pawłyszyn ... więcej >>
       b. wersety 5 - 8 - br. J. Kucharz ... więcej >>
       c. wersety 9 - 12  - br. J. Wojtko ... więcej >>
Dzień trzeci 13.04.2009 r.
   1. Wykład br. P. Ozimek ... więcej >>
   2. Wykład br. B. Zenderowski ... więcej >>

POZNAŃ - 2009 ROK
Dzień pierwszy 01.05.2009 r.
   1. Wykład br. Cz. Kucharz ... więcej >>
   2. Wykład br. T. Domaradzki ... więcej >>
   3. Wykład br. E. Grodziński ... więcej >>
  
4. Wykład br. A. Urban ... więcej >> 
Dzień drugi 02.05.2009 r.
   1. Wykład br. S. Sirmulis ...
więcej >>
   2. Wykład br. F. Kucharz ... więcej >>
   3. Sympozjum: List do Rzymian  12:12
       a. W nadziei się weselący ... więcej >>
       b. W ucisku cierpliwi ... więcej >>
       c. W modlitwie ustawiczni ... więcej >>
Dzień trzeci 03.05.2009 r.
   1. Sesja eko-organizacyjna i odpowiedzi na pytania
       a. Sprawozdanie z ZK - br K. Kiełbowicz ... więcej >>
       b. Sprawozdanie-Internet - br. A. Bochniak ... więcej >>
       c. Sesja ekon, praca publiczna, odp. na pytania - br. P. Woźnicki ... więcej >>
   2. Wykład br. W. Szpunar ... więcej >>

KOWNO (Litwa) - 2009 ROK
Dzień pierwszy 20.06.2009 r.
   1. Wykład br. A. Szwed ... więcej >>
   2. Wykład br. J. Ryl (T) ...
   3. Wykład br. F. Kucharz ...
   4. Wykład br. W. Zelent ...
Dzień drugi 21.06.2009 r.
   1. Wykład br. T. Domaradzki ...
   2. Wykład br. S. Ozimek ...
   3. Sympozjum: Roczne Godło 2009
       a. Definicja szczodrobliwości - praktyczne zastosowanie
           w Macedonii - br. I. Przywara ... 
       b. Sytuacja w Jerozolimie i cel aktywności Ap. Pawła
           w Koryncie - br. B. Nagórny ...
       c. Potrzeba i warunki stosowania szczodrobliwości na tle ówczesnych potrzeb
           w Jerozolimie - br. P. Łącki ...
Dzień trzeci 22.06.2008 r.
   1. Odpowiedzi na pytania Br. P.Woźnicki ... więcej >>
   2. Wykład br. A. Urban ... więcej >>

ORŁÓWKA - 2009 ROK
Dzień pierwszy 26.06.2009 r.
   1. Wykład br. P. Kucharski ... więcej >>
   2. Wykład br. W. Matiaszczuk ... więcej >>
   3. Wykład br. D. Markowiec ... więcej >>
   4. Wykład br. H. Parylak ... więcej >>
Dzień drugi 27.06.2009 r.
   1. Wykład br. S. Łychowicz ... więcej >>
   2. Wykład br. M. Roszko ... więcej >>
   3. Sympozjum: Roczne Godło 2009
       a. Definicja szczodrobliwości - praktyczne zastosowanie
           w Macedonii - br. W. Matiaszczuk ... więcej >>
       b. Sytuacja w Jerozolimie i cel aktywności Ap. Pawła
           w Koryncie - br. O. Chilczuk ... więcej >>
       c. Potrzeba i warunki stosowania szczodrobliwości na tle ówczesnych potrzeb
           w Jerozolimie - br. A. Matiaszczuk ... więcej >>
Dzień trzeci 28.06.2009 r.
   1. Odpowiedzi na pytania Br. F. Kucharz ... więcej >>
   2. Wykład br. M. Chilczuk ... więcej >>

BYDGOSZCZ - 2009 ROK
Dzień pierwszy 11.07.2009 r.
   1. Wykład br. J. Ryl (W) ... więcej >>
   2. Wykład br. A. Bochniak ... więcej >>
   3. Wykład br. S. Frąckowiak ... więcej >>
   4. Wykład br. B. Joniec ... więcej >>
Dzień drugi 12.07.2009 r.
   1. Wykład br. M. Olekszy ... więcej >>
   2. Wykład br. W. Szpunar ... więcej >>
   3.
Wykład br. E. Grodziński ... więcej >>
   4. Sympozjum: Urzedy Chrystusa i leczone formy zła
       a. Wykonawca dla Boga - br. J. Jackowiak ... więcej >>
       b. Lekarz - br. Z. Kosiński ... więcej >>
       c. Pan - br. P. Piętka ... więcej >>
Dzień trzeci 13.07.2009 r.
   1. Odpowiedzi na pytania Br. P. Woźnicki ... więcej >>
   2. Wykład br. O. Ryl ... więcej >>

LESZNO - 2009 ROK
Dzień pierwszy 14.07.2009 r.
   1. Wykład br. C. Pakuła ... więcej >>
   2. Wykład br. B. Bacik ... więcej >>
   3. Wykład br. E. Schmidt ... więcej >>
   4. Wykład br. J. Ryl (T)... więcej >>
Dzień drugi 15.07.2009 r.
   1. Wykład br. S. Lechowicz ... więcej >>
   2. Wykład br. M. Kocot ... więcej >>
   3. Sympozjum: Urzedy Chrystusa i leczone formy zła
       a. Sędzia - br. J. Bondyra ... więcej >>
       b. Oczyszczający i Rafinator - br. A. Pawłyszyn ... więcej >>
       c. Dostarczyciel - br. Z. Lewicki ... więcej >>
Dzień trzeci 16.07.2009 r.
   1. Odpowiedzi na pytania Br. P. Woźnicki ... więcej >>
   2. Wykład br. H. Mintura ... więcej >>

GLIWICE - 2009 ROK
Dzień pierwszy 17.07.2009 r.
   1. Wykład br. P. Woźnicki ... więcej >>
   2. Wykład  L. Rzepkowski... więcej >>
   3. Wykład br. H. Olekszy ... więcej >>
   4. Wykład br. J. Szul ... więcej >>
Dzień drugi 18.07.2009 r.
   1. Wykład br. M. Urban ... więcej >>
   2. Wykład br. J. Walczak ... więcej >>

   4. Sympozjum: Kroki Jezusa na wąskiej drodze
       a. Zaparcie się siebie i świata - br. J. Wojtko ... więcej >>
       b. Studiowanie Boskiego Słowa - br. L. Zwiernik ... więcej >>
       c. Głoszenie Boskiego słowa - br. W. Opałkowski ... więcej >>
Dzień trzeci 19.07.2009 r.
   1.
Wykład br. A. Bochniak ... więcej >>
   2. Wykład br. W. Jędrzejczyk ... więcej >>

SUSIEC - 2009 ROK
Dzień pierwszy 21.07.2009 r.
   1. Wykład br. P. Woźnicki ... więcej >>
   2. Wykład br. K. Kiełbowicz ... więcej >>
   3. Wykład br. L. Szpunar ... więcej >>
   4. Wykład br. G. Nowak ... więcej >>
Dzień drugi 22.07.2009 r.
   1. Wykład br. J. Spadziński ... więcej >>
   2. Wykład br. E. Blecharczyk ... więcej >>
   3. Sympozjum: Kroki Jezusa na wąskiej drodze
       a. Praktykowanie słowa Bożego - br. R. Selin ... więcej >>
       b. Czuwanie - br. Z. Kubala ... więcej >>
       c. Modlitwa - br. B. Nagórny ... więcej >>
Dzień trzeci 23.07.2009 r.
   1.
Wykład br. J. Szwed ... więcej >>
   2. Wykład br. J. Ozimek ... więcej >>

LWÓW - 2009 ROK
Dzień pierwszy 14.08.2009 r.
   1. Wykład br. H. Parylak ... więcej >>
   2. Wykład br. S. Lechowicz ...
więcej >>
   3. Sympozjum: 
       a.  - br. O. Chilczuk ... więcej >>
       b.  - br. W. Matiaszczuk ... więcej >>
       c.  - br. A. Matiaszczuk  ... więcej >>
Dzień drugi 15.08.2009 r.
   1. Wykład br. D. Markowec ...
więcej >>
   2. Wykład br. M. Chilczuk ... więcej >>
   3. Wykład br. M. Roszko ... więcej >>
Dzień trzeci 16.08.2009 r.
   1. Odpowiedzi na pytania Br. P. Woźnicki ...
więcej >>
   2. Wykład br. W. Matiaszczuk ... więcej >>

KRAKÓW - 2009 ROK
Dzień pierwszy 21.08.2009 r.
   1. Wykład br. Donald Lewis ... więcej >>
   2. Wykład br. J. Chmielewski ... więcej >>
   3. Wykład br. M. Olekszy ... więcej >>
   4. Wykład br. K. Kiełbowicz ... więcej >>
Dzień drugi 22.08.2009 r.
   1. Wykład br.
Donald Lewis ... więcej >>
   2. Wykład br. S. Michalak ... więcej >>
   3.
Wykład br. Donald Lewis ... więcej >>
   4. Sympozjum: List do Rzymian 12:11
       a. "W pracy nie leniwi" - br. A. Pawłyszyn ... więcej >>
       b. "Duchem pałający" - br. P. Łącki ... więcej >>
       c. "Panu służący" - br. J. Kucharz ... więcej >>
Dzień trzeci 23.08.2009 r.
   1. Odpowiedzi na pytania Br. P. Woźnicki ... więcej >>
   2. Wykład br.  Donald Lewis ... więcej >>


© 2009  Pasaulietinis namų misionierinis judėjimas