Lietuva
JAV
Lenkija
Ukraina  Vokietija 

Biblijos radijas ir televizija

Biblijos radijas  Biblijos TV PASAULIETINIS NAMŘ MISIONIERINIS JUDËJIMAS         
     Á PRADŢIŔ ĐIANDIEN RODOME

Kiekvienŕ sekmadiená visus besidominčius Đventuoju Rađtu maloniai kviečiame kartu studijuoti Đventŕjá Rađtŕ.  Plačiau...
Radio Epifania         (www.epifania.pl)

                                                                           ARCHIWUM    KONWENCYJNE - PLIKI MP3  

Konwencje  2007 rok

 
 
 
  
 
 

© 2009  Pasaulietinis namř misionierinis judëjimas